Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Katedrze Ekonomii Ekologicznej na Wydziale NE OFERTA.
Oferta ważna do dnia 05.02.2018 r.
2018-01-25