Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowiska:

- asystenta w Katedrze Rachunkowości i Analizy Finansowej na Wydziale ZIF OFERTA,
- asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych na Wydziale ZIF OFERTA,
- asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą na Wydziale ZIF OFERTA,
- adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych na Wydziale ZIF OFERTA,
Oferty ważne do dnia 07.02.2018 r.
2018-01-25