Koordynator ds. współpracy z pracodawcami, Event Coordinator

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydatów na stanowiska:
- Koordynator ds. współpracy z pracodawcami OFERTA,
- Event Coordinator OFERTA.
2017-12-05