Oferty staży

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. w Nowej Wsi Legnickiej poszukuje kandydatów na:
- staż w Dziale CAD OFERTA,
- staż w Dziale Logistyki OFERTA.
2017-11-21