Inżynier FPGA, Inżynier Aplikacyjny

Bank Danych o Inżynierach- Doradztwo Personalne w Warszawie, działając w imieniu pracodawców, poszukuje osób na stanowiska:
- Inżynier FPGA OFERTA,
- Inżynier Aplikacyjny OFERTA.
Oferty ważne do dnia 30.10.2017 r.
2017-10-05