Inżynier Mechanik Serwisu

Bank Danych o Inżynierach- Doradztwo Personalne w Warszawie, działając w imieniu pracodawców, poszukuje osób na stanowiska:
- Inżynier Mechanik Serwisu-miejsce pracy- Wrocław OFERTA,
- Inżynier Mechanik Serwisu- miejsce pracy- Częstochowa OFERTA.
Oferty ważne do dnia 31.10.2017 r.
2017-09-20