Koordynator ds. Utrzymania Ruchu, Inżynier Procesu Produkcji Papierni

Bank Danych o Inżynierach- Doradztwo Personalne w Warszawie, działając w imieniu pracodawców, poszukuje osób na stanowiska:
- Koordynator ds. Utrzymania Ruchu OFERTA,
- Inżynier Procesu Produkcji Papierni OFERTA.
Oferty ważne do dnia 31.10.2017 r.