Key Account Manager, Inżynier Mechanik Serwisu, Inżynier Jakości (automotive)

Bank Danych o Inżynierach- Doradztwo Personalne w Warszawie, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowiska:
- Key Account Manager OFERTA,
- Inżynier Mechanik Serwisu OFERTA,
- Inżynier Jakości (automotive) OFERTA.
Oferty ważne do dnia 31.08.2017 r.
2017-07-20