Dyrektor Zespołu Projektów Elektrycznych i Automatyki

Bank Danych o Inżynierach- Doradztwo Personalne w Warszawie, w imieniu firmy AF Projects Sp. z o.o., poszukuje osoby na stanowisko Dyrektor Zespołu Projektów Elektrycznych i Automatyki OFERTA.
Oferta ważna do dnia 27.03.2017 r.
2017-03-01