Inżynier ds. Sprzedaży Usług Serwisowych i/lub Diagnostycznych oraz Inżynier Procesu Produkcji Elektroniki / Główny Technolog

Bank Danych o Inżynierach - Doradztwo Personalne w Warszawie, działając w imieniu pracodawców, poszukuje osób na stanowiska: Inżynier ds. Sprzedaży Usług Serwisowych i/lub Diagnostycznych OFERTA oraz Inżynier Procesu Produkcji Elektroniki / Główny Technolog OFERTA.
Oferty ważne do 30.11.2016 r.
2016-10-17