Możliwość skorzystania z płatnego stażu w Powiatowym Urzędzie pracy w Legnicy- dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w związku z czym nie jest odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych i kwota 997,40 zł w całości trafia do stażysty.

Staż jest formą nabywania przez bezrobotnych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (stażysta otrzymuje stypendium z Urzędu Pracy w kwocie 997,40 zł miesięcznie).
Pracodawca pozyskuje osobę do pracy bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia. Może sprawdzić kompetencje posiadane przez bezrobotnego, a także może go praktycznie wyszkolić na stanowisku pracy, zgodnie z potrzebami firmy.
Więcej informacji: pod nr telefonu 76/722-52-20 lub w pokoju 9 w PUP, ul. Gen. Władysława Andersa 2 w Legnicy.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje projekt pozakonkursowy skierowany do młodych osób bezrobotnych z określonym I lub II profilem pomocy, w tym osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie ukończyła 30 roku życia i kwalifikuje się do kategorii tzw. młodzieży NEET. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie legnickim.

2016-05-10