Szkolenie „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV, list motywacyjny)”- dnia 23. maja 2016 r.

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza na szkolenie „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV, list motywacyjny)".

Zajęcia odbędą się dnia 23. maja 2016 r. (poniedziałek), budynek C, sala 103a, godz. 8:30 - 11:30.

Zajęcia prowadzi doradca zawodowy, pedagog
mgr Anna Nowakowska-Goldman

Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt: Biuro Karier, bud. C, pok. 216, tel. 76 7232 329, 76 7232 322, mail:bk@pwsz.legnica.edu.pl

2016-04-26