OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O CSR

RUSZYŁ OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O CSR organizowany przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem konkursu jest rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wśród licealistów/ek i studentów/ek, kształtowanie w nich odpowiedzialnych postaw w biznesie oraz wspieranie młodych ludzi, którzy chcą angażować swoją energię w zdobywanie wiedzy na jej temat.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
2016-03-14