Warsztaty „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)”- dnia 02.12.2015 r.

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza na warsztaty „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)". Zajęcia odbędą się dnia 02. grudnia 2015 r., budynek C, sala 103a, godz. 8:30 - 11:30.

Zajęcia prowadzi doradca zawodowy
mgr Anna Nowakowska-Goldman

Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt: Biuro Karier, bud. C, pok. 216, tel. 76 7232 329, 76 7232 322, mail:bk@pwsz.legnica.edu.pl
2015-11-20