Spotkania konsultacyjne dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadzą indywidualne spotkania konsultacyjne w zakresie:

  • tworzenia  indywidualnego planu rozwoju zawodowego,
  • poznania sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych,
  • stworzenia bilansu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
  • poszukiwania pracy lub założenia własnej firmy,
  • poznania metod skutecznego poszukiwania pracy,
  • określenia predyspozycji zawodowych za pomocą testów i przeprowadzonej rozmowy doradczej.

Proponowane badania testowe to:

  • Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,
  • PerformanSe,
  • Autotesty,
  • Testy psychologiczne (osobowości, inteligencji) według potrzeb.

 

Kolejne konsultacje odbędą się 5 listopada 2015r. w godz. 10.00 - 13.00 w czytelni naukowej, bud A, IVp., następne: co czwartek!

Zgłoszenia w Biurze Karier, pok. 216, bud. C

 

czwartkowe spotkania

 

Zapraszamy!!

SZCZEGÓŁY

2015-10-28