Inne formy wsparcia

Formy rozwoju osobistego:
I. Warsztaty
Jaki jest sens udziału w warsztatach i szkoleniach?
Celem warsztatów i szkoleń jest rozpoznanie własnego potencjału oraz rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności przydatnych, zarówno podczas procesu rekrutacji, w trakcie pracy, a także w sferze prywatnej.

Jaki jest zakres tematyczny?

1. Komunikacja interpersonalna
2. Autoprezentacja
3. Psychologia zachowań
4. Sztuka negocjacji
5. Asertywność
6. Praca w zespole
7. Trening wystąpień publicznych
8. Zarządzanie czasem
9. Trening kreatywności
10. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
11. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

II. Szkolenia
1. Racjonalna terapia Zachowań
2. Pogromcy stresu
3. Savoir vivre
4. Techniki manipulacji - fakty i mity

III. Program „Mentoring dla studentów"
Czym jest mentoring?
Mentoring to relacja między mistrzem, a uczniem (studentem a doświadczonym pracownikiem), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentoring opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Mentoring polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość.

Jakie korzyści mają studenci w związku z udziałem w programie?                                                                                                                                                                                                                                                         

Uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery, w wybranej dziedzinie zawodowej, zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat wybranego obszaru pracy zawodowej, poznanie znaczenia pojęcia „dojrzałość zawodowa", wzrost umiejętności interpersonalnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach, nawiązanie kontaktów zawodowych.

IV. Branże od Kulis
Na czy polegają?
Są to spotkania z przedstawicielami różnych branż, którzy udzielają studentom informacji o danym zawodzie w zakresie.
Czego się student dowie na takim spotkaniu?
Jakie są stanowiska pracy?
Jaka wysokość płac?
Jaka obowiązuje ścieżka awansu zawodowego?
Jaka występuje rotacja na poszczególnych stanowiskach?
Jakie są wnioski przedstawicieli branż z rozmów rekrutacyjnych:
Jakie należy posiadać kompetencje z rozróżnieniem na twarde i miękkie?
Czy są jakieś szczególne predyspozycje wymagane w tych zawodach?
Co może być dodatkowym atutem?
Co mogą studenci zrobić już podczas studiach?
Jakie wcześniejsze doświadczenia zawodowe są szczególnie cenne?
Jakie są dodatkowe korzyści płynące z pracy w tej branży?
Jakie są perspektywy dla branży w najbliższych latach i od czego zależą?

V. Gry Symulacyjne
W co gramy?
W Chłopską Grę Biznesu
Po co gramy?
Żeby podczas zabawy, jaką jest gra poznawać własne predyspozycje, mocne strony i te które wymagają wzmocnienia, a także pozyskiwać wiele innych kompetencji.
Jak zagrać?
Skontaktuj się z Biurem Karier: bk@pwsz.legnica.edu.pl