Praktyki za granicą - Erasmus

Każdy kto chce pozyskać dobrą pracę, z czasem odkrywa, że studia to dopiero początek drogi do własnej kariery.

Sukces zawodowy jest uzależniony zarówno od wykształcenia, indywidualnych umiejętności, predyspozycji interpersonalnych jak i praktycznego przygotowania do pracy w konkretnym zawodzie. Realizacja praktyk to dobry czas na odnalezienie własnych zainteresowań zawodowych, a także łagodne przejście ze statutu studenta w pracownika.

Już dziś w całej Europie praktyka staje się kartą przetargową do nawiązania późniejszych relacji zawodowych. I tak jak trening czyni mistrza tak praktyka pozwala stać się pracownikiem bogatym w wiedzę praktyczną i doświadczenie.

Dlaczego warto uczestniczyć w praktykach za granicą?
Praktyki studenckie mają za zadanie przede wszystkim poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwinięcie umiejętności ich wykorzystania. To czas kiedy można zapoznać się ze strukturami oraz mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji, a także wpływają na wypracowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Podjęcie praktyki to dobry czas na nabycie cech niezbędnych w przyszłej pracy tj. umiejętność analitycznego myślenia, organizacji pracy, prowadzenie negocjacji, czy pracy w zespole. Praktyki zagraniczne pozwalają na zdobycie kontaktów zagranicznych, wypracowanie własnej postawy wobec różnorodnych kultur, pogłębienie znajomości języka obcego, a tym samym uczą odpowiedzialności za samego siebie.

Praktyki zagraniczne stanowią priorytet w realizacji unijnej polityki, to właśnie dzięki nim można nabyć cechy tj:
· wykształcenie kierunkowe,
· wiedzę fachową,
· innowacyjność,
· znajomość języków obcych,
· znajomość programów komputerowych (właściwe aplikacje dla konkretnej branży),
· praktyczne przygotowanie do pracy,
· umiejętności interpersonalne, rozwinięcie predyspozycji osobowościowych, które pozwolą stać się niepowtarzalnym kandydatem do określonej pracy.


Szczegóły na stronie http://www.bw.pwsz.legnica.edu.pl/