Monitorowanie losów absolwentów

Kontakt w sprawie monitorowania losów absolwentów
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
email: bk@collegiumwitelona.pl
pokój 26, budynek D


Ewa Karlińska, telefon: 76 723 23 22