Konsultacje doradcy zawodowego

Ewa Karlińska
doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego
zaprasza w godzinach 8.00-15.00 76 723 23 22

O co najczęściej pytają studenci?

Czego mogę się dowiedzieć o swojej sytuacji edukacyjno- zawodowej?
Na pewno podczas konsultacji może student sprawdzić czy jego preferencje zawodowe są zbieżne z kierunkiem kształcenia i stworzyć we współpracy z doradcą swoją Ścieżkę Rozwoju Zawodowego

Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna?
Odbywa się w cztery oczy. Student rozwiązuje testy, wypełnia kwestionariusze, ale najważniejsza jest rozmowa, która ma pomóc zaprojektować własny rozwój edukacyjno zawodowy.

Czy doradca pomoże mi w znalezieniu pracy?
Pośrednio tak, ponieważ wskazuje metody i strategie skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

Czy absolwentowi poszukującemu pracy przyda się konsultacja?
Na pewno tak, ponieważ w obecnych czasach rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie i poszukujący pracy muszą się do niego nieustannie elastycznie dopasowywać.

Czy doradca pomoże mi w napisaniu listu motywacyjnego, Cv?
Doradca pomoże, zweryfikuje, doradzi, ale nie napisze za studenta czy absolwenta dokumentów rekrutacyjnych, gdyż celem Biura Karier jest pomóc młodym ludziom nabyć umiejętności, a nie wykonywać za nich zadania. Czyli dajemy przysłowiową wędkę, a nie rybkę.

Czy po konsultacjach pogłębię świadomość swoich mocnych stron, zainteresowań, umiejętności?
Na pewno konsultacja pomaga uporządkować wiedzę na temat zasobów i deficytów, jakie posiada młody człowiek, a także ustalić dalsze kroki w obszarze edukacji i pracy.

Zapraszam serdecznie